Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

ParaBilir.com, Doksanaltı İnternet Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi tarafından oluşturulan ve işletilen bir web sitesidir. İşbu sözleşmedeki “ParaBilir.com” terimi, Doksanaltı İnternet Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketini ifade etmektedir.

“Kullanıcı”, ParaBilir.com’u ziyaret eden, ürün ve hizmeti satın alan kişidir.

Aşağıda ParaBilir.com ile sizin aranızdaki yasal bir sözleşmenin koşulları yer almaktadır. Bu Web sitesine erişerek, bu siteyi görüntüleyerek veya kullanarak, ParaBilir.com’ da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanarak bu koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve bu koşullara bağlı olacağınızı geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uyacağınızı kabul etmektesiniz.

Kullanıcı ParaBilir.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, işbu “Kullanım Koşulları” nda yer alan hüküm ve şartların tamamına ve bu sitedeki diğer talimatlara bağlı olmayı taahhüt etmektedir. Bu koşulları kabul etmiyorsanız, bu Web sitesini kullanmamalısınız.

 1. ParaBilir.com size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda, bu Kullanım Koşullarını ve bu Web sitesinde yer alan diğer tüm bilgileri, güncelleyebilir ve değiştirebilir. Ayrıca, ParaBilir.com herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda, bu sitede tanımlanan ürünlere, hizmetlere ve programlara ilişkin geliştirmeler veya değişiklikler yapabilir. Söz konusu değişiklikler, işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olup söz konusu değişiklikleri izlemek kullanıcı sorumluluğundadır. Kullanıcı ParaBilir.com hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılacaktır.
 2. ParaBilir.com, kullanıcıların bütçe yapmak, gelir ve giderlerini kaydetmek, raporlar oluşturmak, varlıklarını izleyebilmek, tasarruf alışkanlığı kazanmak, finansal okur yazarlık niteliği kazanmak, finansal erişim ile bankaların sunduğu olanakları kullanmak, birikim yapmak ve gereksiz tüketimden uzak durmak, hatırlatmalar sayesinde ödemelerini zamanında yapmayı temin etmek amacıyla başvuru yapabilecekleri, internet üzerinden ulaşılan elektronik bir ortamdır. Web Sitesi’nin amacı, dijital bir bütçe platformu olarak kullanıcıların gelir gider dengelerini gözetmelerini temin etmek, tasarruf ve birikim kültürünü edindirmek, bireylerin finansal konularda bilinçlenmelerini sağlamak ve kredi itibarına sahip olmaları için tavsiyeler üretmek ve kullanıcıların bütçe yapmak ve takip etmelerini kolaylaştırmaktan ibarettir. ParaBilir.com, esas olarak, gelişmiş ve ekonomik olarak kalkınmış ülkelerde olduğu gibi, vatandaşlarımızın da bütçe planlama ve hesabını bilmekle özetlenebilecek niteliklere sahip olunmasını amaçladığından dolayı ürün ve hizmetler her yaş ve konumdaki kişiler tarafından kullanılabilir.
 3. ParaBilir.com, Web Sitesi’nin kullanıcılar tarafından ne şekilde kullanılacağını, ne tür işlemlerin yapılabileceğini, bu işlemlerin ne şekilde yapılacağını, sitenin hangi fonksiyonları ifa edeceğini belirlemeye, Web Sitesi üzerinden yapılacak işlemlere ilişkin sınırlar koymaya, istediği zamanda ve istediği şekilde bunları iptal etmeye, değiştirmeye, nasıl iletişim kurulacağını belirlemeye ve Web Sitesi’nin işletilmesi için gerekli gördüğü tüm tedbirleri almaya tek başına yetkilidir. Kullanıcı, ParaBilir.com’un bu yetkisini peşinen kabul ettiğini ve buna uygun hareket edeceğini taahhüt eder.
 4. ParaBilir.com, T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesi çerçevesinde, kullanıcıların kendini ifade etmesini sağlamak amacıyla içerik sağlayıcı hizmeti de vermektedir. ParaBilir.com kullanıcıları tarafından oluşturulan içerikler herhangi bir ön incelemeye tabi olmaksızın ve doğrudan ParaBilir.com kullanıcıları tarafından yayına alınmaktadır. ParaBilir.com'a başvurulmadığı müddetçe, ParaBilir.com'un yayınlanan içeriğin hukuka uygunluğunu denetleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak, ParaBilir.com yer sağladığı içeriğin hukuka uygunluğunu sağlamaya özen göstermekte, bu nedenle yapılan her başvuruyu dikkatle değerlendirmektedir. İçeriklerle alakalı şikayetiniz varsa içeriklerin yanında bulunan şikayet linkine tıklayarak veya info(at)parabilir.com eposta adresine eposta göndererek veya 0212 330 31 31 numaralı telefonu arayarak şikayetinizi bildirebilirsiniz. Şikayetinize ait cevap ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) hafta içerisinde incelenecek ve size geri dönüş yapılacaktır.
 5. ParaBilir.com kullanımını daha eğlenceli hale getirmek için sistemini oyunlaştırmıştır. Bu kapsamda, kullanıcılar ParaBilir.com'u kullandıkça puanlar ve rozetler kazanmaktadır. ParaBilir.com kullanıcılarına herhangi bir bildirimde bulunmadan, istediği zaman, puan ve rozet kazanım kurallarını değiştirebilir, yeni kural ekleyebilir, mevcut kuralları silebilir.
 6. ParaBilir.com'dan kazanılan puanlar sanal puan, kazanılan rozetler sanal rozetlerdir. Kazanılan puan ve rozetlerin finansal hiçbir geçerliliği yoktur. ParaBilir.com, pazarlama faaliyetleri çerçevesinde kazanılan puan ve rozetleri uygun gördüğü şekilde kullanıcılarına promosyon ücreti olarak dağıtabilir. ParaBilir.com istediği zaman bahsi geçen promosyon faaliyetlerini durdurmaya ve değiştirmeye tek yetkilidir.
 7. Kullanıcı web sitesini kullanmasından dolayı yazılım ve/veya donanımlarına bir zarar geldiğini iddia edemez, hiçbir şart altında ParaBilir.com’ dan bir talepte bulunamaz. Virüslerden, worm, truva atlarından veya diğer potansiyel yıkıcı programlardan korumak için gerekli önlemleri almak ve bilgilerini uygun bulduğu şekilde korumak kullanıcının sorumluluğundadır.
 8. ParaBilir.com, kullanıcının yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez. ParaBilir.com, web sitesinin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. ParaBilir.com, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.
 9. Kullanıcı işbu Web Sitesi’ni kullanması sırasında, ParaBilir.com’la, sistemle ve sisteme dahil diğer kullanıcı ve sistemle ilişkili kurumlarla ilgili olarak bilgi edinmesi halinde edindiği bilgileri gizli tutmayı ve amaçları dışında kullanmamayı beyan, kabul ve taahhüt eder.
 10. ParaBilir.com’un sorumluluğu, kullanıcının bütçe yapmak, gelir ve giderlerini kaydetmek, raporlar oluşturmak, varlıklarını izleyebilmek, tasarruf alışkanlığı kazanmak, finansal okur yazarlık niteliği kazanmak, finansal erişim ile bankaların sunduğu olanakları kullanmak, birikim yapmak ve gereksiz tüketimden uzak durmak, hatırlatmalar sayesinde ödemelerini zamanında yapmayı temin etmek, dijital bir bütçe platformu olarak kullanıcıların gelir gider dengelerini gözetmelerini temin etmek, tasarruf ve birikim kültürünü edindirmek, bireylerin finansal konularda bilinçlenmelerini sağlamak ve kredi itibarına sahip olmaları için tavsiyeler üretmek ve kullanıcıların bütçe yapmak ve takip etmelerini kolaylaştırmak için elektronik ortamı sağlamak ile sınırlıdır.
 11. ParaBilir.com, önceden bir bildirime veya kullanıcı iznine ihtiyaç duymaksızın, Web Sitesi’nin kullanım amacını, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını, içeriğini değiştirebilir, kullanıcıdan ek bilgi ve belgeler talep edebilir, Web Sitesi’ni iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir. Teknik sebeplerden veya yardımcı kişilerin veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya Web Sitesi’nin sayfalarındaki dizgi, baskı ve yazım hataları veya zorunlu sebeplerden dolayı da ParaBilir.com mesul tutulamaz.
 12. İşbu sitede yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları ParaBilir.com veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması, sözkonusu fikri mülkiyet hakları konusunda kullanıcıya hiç bir hak vermez. Kullanıcı, bu siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla, anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi taahhüt eder.
 13. Kullanıcı Web Sitesi ve e-posta yoluyla görüş ve önerilerini bildirebilir. Kullanıcı ParaBilir.com’un, söz konusu görüş ve önerilerini dikkate almama veya istediği gibi kullanma hakkı olduğunu, bu görüş ve önerilere cevap verme zorunluluğu bulunmadığını ve bu nedenlerle her hangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.
 14. Kullanıcı, sözleşmenin akdedildiği günden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkına sahiptir.
 15. Web Sitesi sadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir. Kullanıcı bu siteyi kullanmakla, yasalara uygun davranacağını taahhüt etmektedir. ParaBilir.com, bu tür davranışlara engel olmak için, siteye girişi yasaklamak, şikayette bulunmak gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir. Ancak, ParaBilir.com’un tedbir alıp almadığına bakılmaksızın, yapılan işlemlerin tüm hukuki ve cezai sorumlulukları kullanıcıya ait olmaya devam eder.
 16. ParaBilir.com, talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.
 17. Kullanıcının İşbu Web Sitesi’ni kullanarak yaptığı işlemlerin cezai ve hukuki tüm sorumluluğu ve işbu Web Sitesi’ni kullanması nedeniyle doğacak tüm zararların sorumluluğu tek başına kullanıcıya aittir. Bu duruma kullanıcıdan başka, kullanıcı ile birlikte 3.kişiler de dahildir. Kullanıcıdan kaynaklanan ve ParaBilir.com’un sorumlu tutulduğu durumlarda, oluşan zarar ve ziyanı ParaBilir.com’un kullanıcıya rücu hakkı vardır.
 18. ParaBilir.com’dan sağlanacak ürün ve hizmetler için kredi kartı ile ödeme, mobil ödeme olanağı yanında özel anlaşmalar dahilinde başta ParaBilir.com tarafından olmak üzere çeşitli kişi ve kurumlarla yapılacak özel uygulamalar ve bu çerçevede promosyon kodu ile satın alma yapılabilmektedir. Kredi kartı işlemlerinde bankanız ile mobil ödeme işlemlerinde ise GSM operatörünüz ile muhatap olmaktasınız. ParaBilir.com bu aşamaların ve işlemlerin tümüne ilişkin hiçbir şart altında sorumlu değildir.
 19. Promosyon kodu ile giriş kuralları şu şekildedir; belirtilen süre ve çerçevede geçerlidir, süre ve kapsam değişikliğinde kullanıcı bir talepte bulunamaz, başka bir promosyon ile birleştirilemez ve talep edilemez. Promosyon kodunun kullanıcı dışındaki kişilerin eline geçmesi, kaybolması ya da 3.kişiler tarafından kullanılması halinde ParaBilir.com sorumluluk kabul etmez.
 20. ParaBilir.com erişime açtığı ürün, hizmet ve içeriklerin hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.
 21. Kullanıcı, ParaBilir.com dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ParaBilir.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
 22. Kullanıcı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, ParaBilir.com’un ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
 23. ParaBilir.com, Kullanıcının kendi hesabındaki bilgilerin doğru olup olmadığıyla ilgilenmez, kullanıcının üyeliği kapsamında kullandığı sisteme girdiği bilgiler sadece kendisini ilgilendirmektedir. Bu sebeple hiçbir kişi, kurum ve kullanıcı bu bilgilerden kaynaklanan şekilde ParaBilir.com’ u itham edemez, hak ve tazmin talebinde bulunamaz. Tüm sorumluluk ile doğabilecek zararlar, hukuli ve cezai sorumluluklar kullanıcıya aittir.
 24. ParaBilir.com, yararlı olacağını düşündüğü haber, ilan, makale, reklam, bilgi ve benzeri hususlara Web Sitesi’nde yer verebilir, diğer web siteleriyle linkler oluşturabilir. ParaBilir.com, bunlarda yer alan bilgi ve yorumların doğruluğunu, amaca uygunluğunu, isabetli olmasını garanti etmez. Kullanıcı bunları kendi sorumluluğu altında değerlendirir. Bu yüzden zarara uğradığı iddiasıyla ParaBilir.com’dan bir talepte bulunamaz.
 25. ParaBilir.com’un kullanımından kaynaklanan risk yalnızca kullanıcıya aittir. Sitedeki her türlü içerik, bilgi ve diğer unsurlar "olduğu gibi" ve “mevcut haliyle “ Esaslarında, her hangi bir garanti verilmeksizin sağlanır.
 26. ParaBilir.com web sitesinin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da web sitesine bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez.
 27. ParaBilir.com yasaların izin verdiği en geniş kapsamda mülkiyet haklarının ve fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmeyeceğine dair garantiler ile belirli bir amaca uygunluk için garantiler de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, açık, zımni yasal ve diğer garantiyi vermeyi veya beyanda bulunmayı açıkça reddeder. Hiç bir kısıtlama olmaksızın ParaBilir.com web sitesinin kesintisiz, zamanında, güvenli ve hatasız işleyeceğine dair hiçbir garanti vermez.
 28. Zarar olasılığı ParaBilir.com’a önceden açıkça bildirilmiş olsa bile, ParaBilir.com web sitesiyle ilişkili ya da web sitesinden kaynaklanan veya bu web sitesinin kullanımından ya da bu web sitesinden bağlantı verilen, atıfta bulunulan veya bu web sitesi aracılığıyla erişilen her hangi bir site veya kaynağın her hangi bir kullanımından, bir bilgi, içerik veya diğer unsurların ve ürünün kullanımından, bunlara erişimden kaynaklanan; doğrudan, dolaylı, arızi, özel, ceazi veya sonuçta ortaya çıkan zararlardan, bu kapsamla sınırlı olmaksızın kar veya tasarruf kaybı veya verilerin kaybından her ne türde olursa olsun hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.
 29. Kullanıcı, ParaBilir.com’u veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden ParaBilir.com’un açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını da kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, ParaBilir.com altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını da kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, ParaBilir.com’un açık ve yazılı iznini almadan, web sitesinin içeriğini kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini (ticari olmayan ve kişisel amaçlarla kullanım durumları hariç) kabul ve taahhüt etmektedir.
 30. Kullanıcı, ParaBilir.com’ un mevcut şartları, hizmetleri ve niteliklerinde değişiklik talebinde bulunamaz.
 31. ParaBilir.com, yasal tebligat yollarının yanı sıra, işbu Web Sitesi’nde belirtilen hizmetler kapsamında kullanıcıya yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-posta vs.) da gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.
 32. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ParaBilir.com işbu web sitesinin Kullanım Koşulları ve "Gizlilik Politikası"ndan herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ParaBilir.com açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ParaBilir.com 'un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ParaBilir.com 'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, ParaBilir.com 'un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.
 33. Kullanıcının Web sitesi kanalıyla alacağı hizmetler nedeniyle bir ihtilaf olması durumunda, bu ihtilafa Türk hukuku uygulanacak ve İstanbul (merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama

Hangi Sigorta Teklifini Almak İstersin?

Gelirlerini Artıracabilecek, Giderlerini Düşürebilecek Mikro İş Fırsatları Pazaryeri'nde

Kategori seçmek için tıklayın
E-Bülten
E-bültene kayıt olarak ParaBilir duyuru ve gelişmelerinden haberdar olabilirsin.