Taksitle Satış Nedir? Sözleşme Nasıl Yapılmalıdır? Sözleşmede Hangi Hükümlerin Yer Alması Zorunludur?

Taksitle Satış Nedir? Sözleşme Nasıl Yapılmalıdır? Sözleşmede Hangi Hükümlerin Yer Alması Zorunludur?

Satış bedelinin en az 2 taksitle ödendiği ve malın veya hizmetin sözleşmenin düzenlendiği anda teslim veya ifa edildiğİ satım türüdür.

26 Eylül 2015

Taksitle satış sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve bir nüshasını tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözleşmede bulunması gereken asgari koşullar Kanunun 6. maddesinde sıralanmıştır. Taksitli Satış Sözleşmelerinde bu unsurların bulunmaması sözleşmenin iptalini gerektirir. (Yargıtay13. Hukuk Dairesi E. 2000/8390, K. 2000/9258, T. 30.102000)

Senetler Nasıl Düzenlenmelidir?

Sözleşmeden ayrı olarak kıymetli evrak niteliğinde senet düzenlenecekse bu senet,

  1. Her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde ve
  2. Sadece isme yazılı olarak düzenlenir.

Aksi takdirde, kambiyo senedi geçersizdir.

Not: Uygulamada senet düzenlenerek taksitli satışlar çok azalmakla beraber (Kredi kartı ile taksitli satışlar yaygınlaşmıştır), borcun tamamı için tek senet düzenlenerek her bir taksit ödemesi senet arkasına düşülen kayıtlar ile işlem yapılması hem kanuna aykırı bir uygulamadır, hem de tüketici açısından senedin tamamının tahsile konulması riskini taşır. Bu nedenle, her bir taksit için ayrı ayrı senet düzenlenmeli, ödeme sonrası senet geri alınmalıdır.

Taksitlerin Erken Ödenmesi Halinde Faiz İndirimi Yapılır mı?

Tüketici bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir. Her iki durumda da satıcı, ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür. 

Taksitli Satışlarda Muacceliyet Şartları (Tüketicinin Temerrüdü) Nelerdir?

Satıcı veya sağlayıcı, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak; ancak satıcının veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması durumunda, 

  1. Tüketicinin birbirini izleyen en az 2 taksidi ödemede temerrüde düşmesi,
  2. Ödenmeyen taksit toplamının satış bedelinin en az onda biri (1/10) olması,
  3. Tüketiciye en az I hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir.
Kaynak: Tüm Yönleriyle Açıklamalı-Yorumlu-Uygulamalı Tüketicinin Korunması : Özcan Pektaş

Yorumla
Üye İçerikleri Kullanım Rehberi'ni okudum ve kabul ediyorum.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama

Hangi Sigorta Teklifini Almak İstersin?

Gelirlerini Artıracabilecek, Giderlerini Düşürebilecek Mikro İş Fırsatları Pazaryeri'nde

Kategori seçmek için tıklayın
E-Bülten
E-bültene kayıt olarak ParaBilir duyuru ve gelişmelerinden haberdar olabilirsin.