Mesafeli Sözleşmeler Nedir?

Mesafeli Sözleşmeler Nedir?

Yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak, tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmelerdir.

01 Ekim 2015

Mesafeli Sözleşmelerin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Mesafeli satış sözleşmesinin akdinden önce, ayrıntıları Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunludur.

Tüketici, bu bilgileri edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe sözleşme akdedilemez.

Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyit işlemi, yine elektronik ortamda yapılır.

Malın / Hizmetin Teslim Süresi Ne Kadardır? 

Satıcı ve sağlayıcı, tüketicinin siparişi kendisine ulaştığı andan itibaren 30 gün içerisinde edimini yerine getirir.

Bu süre, tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla 10 gün uzatılabilir.

Satıcı veya sağlayıcı elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri maddi malların veya sunulan hizmetlerin teslimatının ayıpsız olarak yapıldığını ispatla yükümlüdür.

Sözleşmenin Düzenlendiği Tarihte, Tüketiciden Ödeme Yapması istenebilir mi?

Sözleşmenin düzenlendiği tarihte ödeme yapması veya kendisini borç altına sokan bir belge vermesi istenebilir.(Uygulamada kredi kartı ile taksitli satış yapılmaktadır) Cayma hakkı süresince, tüketiciden ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesinin istenemeyeceğine ilişkin hükümler dışında kapıdan satışlara ilişkin hükümler mesafeli sözleşmelere de uygulanır.

Cayma Hakkı Süresi Ne Kadardır?

Tüketici; malı teslim aldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcı veya sağlayıcıya aittir. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.

Cayma Hakkı Hangi Hallerde Kullanılamaz?

  • Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda,
  • Niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz.

Satıcının Sorumluluğu Nelerdir?

Satıcı veya sağlayıcı cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi bu hukukî işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmek ve 20 gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür. Diğer sorumlulukları Yönetmeliğin 9. maddesinde sıralanmıştır.

Sözleşmelerde Eksiklik Olmasının Sonuçları Nelerdir?

Sözleşme şartlarından (Yönetmeliğin 7. maddesi) biri eksik olduğu takdirde satıcı veya sağlayıcı en geç 30 gün içerisinde eksikliği giderir.

Bu durumda 7 günlük Cayma Süresi söz konusu eksikliğin giderildiğine dair bilginin yazılı olarak tüketiciye ulaştırıldığı tarihten itibaren başlar.

Tüketicinin ödediği bedel kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı tarafından ya da satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.

Kapsam Dışı Sözleşmeler Nelerdir?

  • Banka, sigorta ile ilgili,
  • Otomatik satış makineleri vasıtasıyla akdedilen,
  • Halka açık jetonlu telefonlar vasıtasıyla akdedilen,
  • Açık arttırma yolu ile akdedilen,
  • Gıda, içecek ve günlük tüketim için tüketicinin evine veya işyerine sağlanan malların tedariki ile ilgili,
  • Sağlayıcının üstlendiği, barınma, ulaşım, yemek tedariki, türel faaliyetler ve eğlence hizmetlerini özel bir günde veya sürede tedarik etmesine ilişkin hükümler içeren,sözleşmelere uygulanmaz.

Kaynak: Tüm Yönleriyle Açıklamalı-Yorumlu-Uygulamalı Tüketicinin Korunması : Özcan Pektaş

Yorumla
Üye İçerikleri Kullanım Rehberi'ni okudum ve kabul ediyorum.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama

Hangi Sigorta Teklifini Almak İstersin?

Gelirlerini Artıracabilecek, Giderlerini Düşürebilecek Mikro İş Fırsatları Pazaryeri'nde

Kategori seçmek için tıklayın
E-Bülten
E-bültene kayıt olarak ParaBilir duyuru ve gelişmelerinden haberdar olabilirsin.