Kapıdan Satışlar Tanımı Nedir?

Kapıdan Satışlar Tanımı Nedir?

İşyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında yapılan satışlardır.

29 Eylül 2015

Kapsam Dışı Satışlar Nedir?

 • Gıda maddeleri satışları,
 • Halkın gündelik tüketiminin düzenli olarak karşılanmasına yönelik satışlar,
 • Sigorta sözleşmeleri,
 • Eğitim ve/veya kültürel amaçlı kitap, dergi, ansiklopedi, ses ve video kaseti, sözlü veya görüntülü manyetik bant veya optik disk ve benzerlerini kapsayan satışlar,
 • İşyeri dışında satışa sunulması teamül, ticari örf veya adetten kabul edilen mal veya hizmet satışları.

Yukarıda sıralanan mal/hizmet satışlarına Kapıdan Satışlara ilişkin hükümler uygulanmaz. Bunların dışında kalan mal/hizmet satışları Kapıdan Satış düzenlemelerine tabidir.

Kapıdan Satış Yetki Belgesi Almak Zorunlu mudur?

Kapıdan Satış faaliyette bulunacak satıcı veya sağlayıcılar, İl Müdürlüklerine başvurarak "Kapıdan Satış Yetki Belgesi" almak zorundadır.

Not: Kapıdan Satış yöntemi ile alış veriş yapacak tükecilerin ilk olarak ”Kapıdan Satış Yetki Belgesi” olup olmadığını öğrenmeleri uyuşmazlık halinde haklarını aramalarında faydalı olacaktır.

Sözleşmede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

 • Kapıdan Satış Sözleşmesinin yazılı olması ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
 • Cayma hakkını belirten en az 16 punto koyu siyah harflerle yazılan;

"Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz."ibaresinin sözleşmenin birinci sayfasında bulunması zorunludur.

 • Sözleşme tarihinin tüketici tarafından kendi el yazısı ile yazılması zorunludur.

Cayma Süresi Ne Kadardır?

Tüketici, malı teslim aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbesttir. 

Hizmetlerin satımında ise bu süre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar.

Tüketici, 7 günlük cayma süresinde aldığı malı kullanır. Malda meydana gelecek değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Cayma Hakkını kullanmak için malın/hizmetin ayıplı olması zorunlu değildir.

Sözleşmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğini ispat Satıcıya veya sağlayıcıya aittir. Aksi takdirde, tüketici cayma hakkını kullanmak için 7 günlük süre ile bağlı değildir.

(Burada üzerinde durulması gereken konu bu tür satışlarda yasanın 10. maddesinde kararlaştırılan cayma hakkının ne zaman başlayacağı yönü üzerinde durmak gerekir. Satışın tecrübe ve muayene koşullu olduğu açık ve belirgin bulunduğuna göre,

Cayma süresinin malın teslimi ile sözleşmenin aynı tarihte yapılması durumunda sözleşmenin düzenlendiği tarihten,

 • Malın tüketiciye teslimi sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra ise, malın teslim tarihinden,
 • Mesafeli satışlar da malın tüketiciye ulaştığı tarihten,
 • Hizmet edimlerinde ise hizmet ediminin tüketiciye ifa edildiği anda işlemeye başlayacağının kabulü gerekir.

BK'nın 219-221 maddelerinde tecrübe ve muayene şartlı satım alıcının malı tecrübe ve malı muayene edip tasvip etmesi irade şartına bağlı olarak yapılan satım olarak tanımlanmıştır. 4077 sayılı kanunun 10. maddesinde düzenlenen satışlar ise BK'nın anlamında tecrübe ve muayene şartıyla satışlardan olup burada sözleşmeden dönme hiçbir objektif koşula bağlanmamış, tamamen tüketicinin iradesine bırakılmıştır.)

Tüketici, Cayma Süresi Dolmadan  Ödeme Yapar mı? 

7 günlük Cayma Süresi dolmadan satıcı veya sağlayıcı, tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.

Not: Sözleşmenin imzalandığı anda ön ödeme, peşinat adları altında cüzi de olsa tüketicilerden para alınmakta ve/veya taksitler için senet imzalattırılarak alınmaktadır.

Cayma Bildirimi Sonrası Satıcının Sorumluluğu Nelerdir?

Satıcı, cayma bildirimi kendisine ulaştığı andan itibaren 20 gün içerisinde malı geri almakla yükümlüdür.

Taksitle yapılan kapıdan satışlarda Kanunun 6/A maddesi, kampanyalı kapıdan satışlarda 7 inci madde hükümleri ayrıca uygulanır.

Kaynak: Tüm Yönleriyle Açıklamalı-Yorumlu-Uygulamalı Tüketicinin Korunması : Özcan Pektaş


Yorumla
Üye İçerikleri Kullanım Rehberi'ni okudum ve kabul ediyorum.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama

Hangi Sigorta Teklifini Almak İstersin?

Gelirlerini Artıracabilecek, Giderlerini Düşürebilecek Mikro İş Fırsatları Pazaryeri'nde

Kategori seçmek için tıklayın
E-Bülten
E-bültene kayıt olarak ParaBilir duyuru ve gelişmelerinden haberdar olabilirsin.