Devre Tatil Tanımı Nedir? Devre Tatil Sözleşmesi Nasıl Yapılmalıdır?

Devre Tatil Tanımı Nedir?  Devre Tatil Sözleşmesi Nasıl Yapılmalıdır?

En az üç yıl süre için yapılan ve bu süre zarfında yıl içinde, belirli veya belirlenebilecek ve bir haftadan az olmayacak bir dönem için daha fazla sayıdaki taşınmazın kullanım hakkının devri ya da devri taahhüdünü içeren, yazılı sözleşme ya da sözleşmeler gurubudur.

28 Eylül 2015

Sözleşme Nasıl Yapılmalıdır?

Devre tatil sözleşmesinin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. İmzalanan sözleşmede; Yönetmeliğin 5. maddesinde sıralanan bulunması zorunlu unsurların varlığı kontrol edilmelidir.

(Devre tatil sözleşmeleri BK'nın 19/1 maddesine dayanılarak sözleşme özgürlüğü prensibi içerisinde yapılan sözleşmelerdir. Bu sözleşme BK'nın da düzenlenen sözleşme tiplerinden biri olmadığından atipik sözleşmelerdir. Atipik sözleşmelerin devre tatil sözleşmeleriyle ilgili olanları ise yasanın tanımladığı değişik akit tiplerini kapsadığından ( hizmet, kira, vekalet, satış gibi ) karma sözleşmeler olarak tanımlanmaktadır... 13. HUKUK DAİRESİ,E. 2004/844, K. 2004/8276, T. 31.5.2004) 

Devre Tatilden Cayma Hakkı Nedir? Süresi Ne Kadardır?

Tüketici, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren 10 gün içinde hiçbir sebep göstermeksizin ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin cayma hakkını kullanarak sözleşmeden dönebilir. 

Bu süre dolmadan devre tatil sözleşmesine konu mal ve/veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapması veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesi istenemez..

Sözleşmenin, devre tatil sözleşmesine konu tesiste akdedilmesi halinde, bu hüküm uygulanmaz. (Yön. 6.md)

Sözleşmede Bulunması Gereken Şartların Eksikliği Nelerdir?

Sözleşmede yer alması gereken ve Yönetmeliğin 5 inci maddede belirlenen asgari koşullardan biri eksik olduğu taktirde tüketici, sözleşmeyi imzaladığı tarihten itibaren 3 ay içinde bir bildirimde bulunarak, bu sürenin sonuna kadar eksikliğin giderilmesini talep ve aksi taktirde sürenin bitiminde sözleşmenin kendiliğinden sona ermiş olacağını ihbar edebilir.

Bu süre içinde eksiklik giderildiği taktirde, cayma hakkı için 6 ncı maddede öngörülen süre, eksikliği giderici bilginin yazılı olarak tüketiciye ulaştırıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar. Buna karşılık süre içinde eksiklik giderilmez ise sözleşme 3 aylık sürenin bitiminde kendiliğinden sona erer. Bu halde tüketici bedel, cezai şart tutarı veya tazminat adı altında hiçbir ödemeyle yükümlü tutulamaz; yaptığı ödemeler varsa bunlar da sona erme tarihinden itibaren 10 gün içinde kendisine iade edilir.

Not:

  1. Devre Tatil sözleşmeleri ile ilgili ayrıntılı düzenlemeler için Devre Tatil Sözleşmeleri Uygulama ve Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine bakılmalıdır.
  2. Devre Tatil Sözleşmeleri Kapıdan Satış ve Mesafeli satış Yöntemi ile yapılması durumunda sözleşme şartları ve cayma hakkının kullanılmasında ilgili kanun maddeleri ve yönetmelik hükümleri de göz önünde bulundurulmalıdır Konu ile ilgili yargı kararlarına bakınız.

Kaynak: Tüm Yönleriyle Açıklamalı-Yorumlu-Uygulamalı Tüketicinin Korunması : Özcan Pektaş

Yorumla
Üye İçerikleri Kullanım Rehberi'ni okudum ve kabul ediyorum.

En Uygun Krediyi Hesapla, Karşılaştır ve Başvur

TL
ay
Kredi hesaplama

Hangi Sigorta Teklifini Almak İstersin?

Gelirlerini Artıracabilecek, Giderlerini Düşürebilecek Mikro İş Fırsatları Pazaryeri'nde

Kategori seçmek için tıklayın
E-Bülten
E-bültene kayıt olarak ParaBilir duyuru ve gelişmelerinden haberdar olabilirsin.